יום: 7 בפברואר 2021

אז מה חשוב יותר – הריבית או גובה ההחזר החודשי?

עסקים רבים מקבלים את ההחלטה לבחור בהלוואה אחת על פני אחרת על בסיס מידע חלקי או מוטעה – גובה הריבית או סכום ההחזר החודשי. אבל יש פרטים רבים נוספים מעבר לגובה הריבית והתשלום החודשי שהשפעתם על עלותה האמיתית של ההלוואה דרמטית.