ייעוץ פיננסי

ניתוח מקיף וביצוע הערכת שווי של העסק

ביצוע הערכת שווי לעסק לקראת קנייה או מכירה, או לצורך גיוס משקיע, לפי מתודת DCF ו/או NPV  (היוון תזרימי מזומנים).  הערכת השווי מיועדת לקביעת שווי העסק היום על פי רווחיו הצפויים בעתיד. הערכת השווי משמשת כבסיס למו"מ קנייה או מכירה.

ייעוץ עסקי

הכנת תוכנית עסקית לעסק

הכנת תוכנית עסקית מקיפה לעסק חדש או לעסק קיים. תוכנית עסקית מיועדת להצגת פוטנציאל העסק בפני משקיעים או שותפים פוטנציאלים.  תוכנית עסקית היא מפת הדרכים של העסק לתקופה הקצרה והבינונית. בתוכנית עסקית מציבים את יעדי העסק ובונים את תוכנית הפעולה להשגתם.

פיתוח עסקי

ניתוח שיווקי ופיתוח עסקי

ניתוח שיווקי ומיפוי התמהיל השיווק בהתאם לאסטרטגיה שתגובש למטרת פיתוח עסקי.
תמהיל השיווק שיפותח יהווה את התשתית שעל פיה יבנו המותג ודרכי שיווקו ומכירתו. האסטרטגיה תגובש על פי היעדים עליהם יוחלט ובהתאם למוצר, לקהל היעד, לעלויות, ולרווח המבוקש

אבחון פיננסי

אבחון פיננסי מקיף

אבחון פיננסי מקיף לעסק המאפשר לבעליו להכיר טוב יותר את העסק שלו. ניתן לדמות את האבחון להצצה אל מתחת למכסה המנוע או כצילום רנטגן של העסק שיחשוף בפני הבעלים את הסיכונים המיידיים לעסק (והדרכים להתמודד מולם), ואת החוזקות שלו (וכיצד ניתן למנפם)..

גיוס הון

גיוס הון ו/או מיחזור הלוואות

הגשת בקשות לגיוס הון ממגוון מקורות (בנקים, קרנות, וכד’) לאחר מיפוי צרכי האשראי של העסק, בחינה באם נדרש לו הון נוסף או שמדובר במיחזור הלוואות קיימות, ובדיקת ההיתכנות ויכולת ההחזר.
במידה וקיימת התכנות לגיוס הון, נבנה תוכנית עסקית פרטנית המותאמת במדויק לדרישות של אחד או יותר מהגופים המלווים שאליהם נבחר להגיש את הבקשות.

ייעוץ ופיתוח לעסק חדש

בניית מודל עסקי לעסק חדש

תהליך מקיף ומובנה המיועד ליזמים הנמצאים בשלביו הראשונים של הקמת עסק משלהם.
מדובר בתהליך חשיבה ומיפוי מובנה שמטרתו לזהות את ההתכנות של המודל העסקי ולמפות באופן מקיף את כל המשאבים הנדרשים לו, באופן שאינו משאיר “זנבות” בלתי מטופלים אחריו. זהו תהליך המקנה שקט נפשי ליזם ומגדיל את סיכויי ההצלחה שלו.