החל מ-

15,000 ש"ח + מע"מ

ייעוץ פיננסי

ניתוח מקיף וביצוע הערכת שווי של העסק

ביצוע הערכת שווי לעסק לקראת קנייה או מכירה, או לצורך גיוס משקיע, לפי מתודת DCF ו/או NPV  (היוון תזרימי מזומנים).  הערכת השווי מיועדת לקביעת שווי העסק היום על פי רווחיו הצפויים בעתיד. הערכת השווי משמשת כבסיס למו”מ קנייה או מכירה.

ייעוץ עסקי

ניתוח מקיף וביצוע הערכת שווי של העסק

ביצוע הערכת שווי לעסק לקראת קנייה או מכירה, או לצורך גיוס משקיע, לפי מתודת DCF ו/או NPV  (היוון תזרימי מזומנים).  הערכת השווי מיועדת לקביעת שווי העסק היום על פי רווחיו הצפויים בעתיד. הערכת השווי משמשת כבסיס למו”מ קנייה או מכירה.

החל מ-

15,000 ש"ח + מע"מ

החל מ-

15,000 ש"ח + מע"מ

פיתוח עסקי

ניתוח מקיף וביצוע הערכת שווי של העסק

ביצוע הערכת שווי לעסק לקראת קנייה או מכירה, או לצורך גיוס משקיע, לפי מתודת DCF ו/או NPV  (היוון תזרימי מזומנים).  הערכת השווי מיועדת לקביעת שווי העסק היום על פי רווחיו הצפויים בעתיד. הערכת השווי משמשת כבסיס למו”מ קנייה או מכירה.

גיוס הון

ניתוח מקיף וביצוע הערכת שווי של העסק

ביצוע הערכת שווי לעסק לקראת קנייה או מכירה, או לצורך גיוס משקיע, לפי מתודת DCF ו/או NPV  (היוון תזרימי מזומנים).  הערכת השווי מיועדת לקביעת שווי העסק היום על פי רווחיו הצפויים בעתיד. הערכת השווי משמשת כבסיס למו”מ קנייה או מכירה.

החל מ-

15,000 ש"ח + מע"מ